Bekæmper urinsur gigt

Urinsur gigt kan lindres med ioniseret vand

I dette lille indlæg kan du læse hvordan man bekæmper urinsur gigt med en basisk tilgang til problemet. Symptomerne hænger sammen med at kroppen har en overbelastning af syre på grund af en uhensigtsmæssig levevis. Hvis man ikke ændre sin livsstil fra et overvejende syrligt indre miljø til et basisk, så kommer kroppen ikke af med det. Hvis man begynder at drikke ioniseret vand, som er meget basisk, så kan man på kort tid opnå lindring for gigtsmerter og ofte blive helt fri for gigtsymptomer.

Syre i kroppen er årsag til urinsur gigt

Den svenske læge, professor Olav Lindahl har i sin ungdom arbejdet sammen med Dr. Ragnar Berg. Han var den første der opdagede, at der var en sammenhæng mellem gigt og kost. Han fandt frem til hvor vigtigt det er at have en syre og base ligevægt, da det har altafgørende betydning for vores sundhed. De fandt ud af at der er en sammenhæng mellem syre i kroppen – og urinsur gigt. Professor Lindahl var en af dem der havde størst kompetence på området. Han samarbejde med Dr. Berg i lang tid. Sammen med Dr. Berg gennemførte han blandt andet på Sct. Görans sygehus i Stockholm flere omfattende undersøgelser om syre base ligevægt i væv.

Professor Lindahl fortæller at får man for meget syre i kroppen, så ophobes denne syre. På længere sigt er det meget uhensigtmæssigt, at udsætte kroppen for en vedvarende ophobning af syrer. En syre base ligevægt hænger også sammen med at forebygge gigtsmerter i kroppen.

”Man kan med sikkerhed fastslå at der er en fælles faktor ved al smerte – nemlig sure stofskifteprodukter i vævene”. – Professor Olav Lindahl

Den virkelige årsag til gigtsmerter i kroppen

Professor Lindahl forklarer den virkelige årsag til gigtsmerter i kroppen. På lang sigt har det vist sig, at mange smertetilstande hænger sammen med en langsom ophobning af syrer i kroppen. Dette gælder først og fremmest i bindevævet og skelettet. For at få syre base ligevægt, så gælder det om at få syren ud af kroppen ved, at man får flere basedannende føde og drikkevarer end syredannende.

Dr. Lindahl fortæller at han i sin doktorafhandling tydeligt har gjort rede for betydningen af syre base ligevægt, så man netop forebygger at der opstår gigtsmerter i kroppen og smerter i væv og skelet. Han kan med sikkerhed fastslå at der er en fælles faktor ved al smerte i kroppen – nemlig sure stofskifteprodukter. Den svenske læge har altid kunne påvise de steder, hvor det gjorde meget ondt – der var en stærk sur reaktion, altså for meget syre i kroppen.

Gigtsmerter kan neutraliseres

Man har kunne påvise at ledvæsken i knæled er stærk sur ved reumatiske lidelser, som urinsur gigt. Men derimod neutral hos de personer med en normal sund tilstand i knæet. Man har også kunnet påvise, at bruskskiverne imellem ryghvirvlerne er stærk sure ved iskias.

Dr. Olav Lindahl har behandlet smertetilstande ved at tilføre store mængder af baser. Han har foretaget 4-5 videnskabelige studier, som alle har påvist at en særlig type smertetilstand. Det er virialgi som er en smerte der bevæger sig rundt i kroppen, og som kan påvirkes af vejret. Ofte er gigtsmerter i kroppen værst om morgenen. Det medførte forbløffende stor lindring, når han tilførte base i kroppen. Hans forsøg har tydelig påvist, at man med baser kan påvirke gigtsmerter i kroppen, som ellers ikke forsvinder på anden måde. Patienterne bliver ofte forbavsede, at de pludselig slipper af med deres kroniske gigtsmerter, som de troede de aldrig skulle komme af med.

Syreneutraliserende mad får urinsur gigt til at forsvinde

Han nævner at man opnår de samme resultater ved at tilføre de samme baser igennem en basisk kost i form af syreneutraliserende mad. Det kan dog være svært at få et tilstrækkeligt stort overskud af baser igennem en afbalanceret kost, siger han. Det hænger sammen med at når en person har for meget syre i kroppen, så udskiller han en vis mængde syre gennem urinen. Hos patienter med visse typer urinsur gigt fortsætter syreudskillelsen praktisk taget uforandret på trods af tilsvarende tilførsel af baser. Derfor skal der store mængder baser ind i kroppen for at neutralisere syren i kroppen – og dermed de tilstande som har ført til urinsur gigt.

Ioniseret vand bekæmper urinsur gigt naturligt

Ioniseret vand er utroligt effektivt til at neutralisere for meget syre i kroppen. Ioniseret vand er over 100 gange mere basisk end almindeligt postevand. Postevand ligger på cirka pH 7 til 8. Ioniseret vand, som er meget basisk ligger så højt som pH 9,5. pH-skalaen er logaritmisk det vil sige, at springet fra pH 7,0 til 8,0 er en forøgelse på 10 gange mere basisk. Et spring fra pH 7,0 til 9,0 er et spring på 100 gange (10×10), som betyder at pH 9,0 er 100 gange mere basisk end neutralt postevand på pH 7,0.

Udover at man lindrer gigtsmerter og ofte helt eliminerer urinsur gigt, så tilfører man kroppen vigtige antioxidanter. Ved at drikke ioniseret vand, så tilfører man flere antioxidanter end man kan spise sig til. Man forebygger mange sygdomme med ét glas basisk vand efter det andet. Derudover har ioniseret vand store mængder af den mest powerfulde antioxidant  – molekylært hydrogen (H2). Den har i den grad terapeutisk effekt ved at kunne neutralisere urinsur gigt og inflammatoriske tilstande i kroppen.

Tryk på en knap og få basisk vand pH 9,5

Med en ioniseringsmaskine fra Tyent får du på en let og ukompliceret måde basisk vand på pH 9,5 som virkelig vil lægge et sund basisk fundament for dit liv. Det er det bedste og hurtigst virkende syreneutraliserende mad du kan indtage. Det er din genvej til at få en mere basisk livsstil og til at bekæmpe urinsur gigt og gigtsmerter i  kroppen. Udskift dit vand til ioniseret vand. Gør noget godt for din sundhed – ét glas af gangen.

Gigtens gåde er løst

Noget som beviser at det basiske syreneutraliserende mad eliminerer syre i kroppen har Alma Nissen med alt tydelighed bevist. Hun har i årtier brugt kartoffelvand fra biodynamiske kartofler, som er meget basisk. Mennesker med alle former for urinsur gigt, gigtsmerter og ledegigt har fået det bedre. Selv dem med Morbus Bechterew, der giver total stivhed i ryg og nakke har opnået enorme resultater. Selv astma, kronisk bronkitis, migræne og psoriasis har dette syresyreneutraliserende mad kunne fjerne. Disse menneskers fastlåste livssituation blev ændret ved at tilføre kroppen et par liter basisk kartoffelvand dagligt. Det basiske er med til at neutralisere og opløse de sure salte, der bliver aflejret i leddene fordi kroppen ikke kan udskille dem på grunbd af en kronisk oversyringstilstand.

Gigtens gåde er løst. Når sygdommen skyldes en forurening af organismen, er det ligetil, at man fjerner grundårsagen til denne misére.

Der kommer en dag, hvor lægerne skal forsvarer, hvad de har gjort, hvis de kan.

At give syge mennesker sygdomsundertrykkende medikamenter med farlige bivirkninger som obligatorisk behandling er absolut fordømmeligt.

Din mad skal være din medicin. Og din medicin skal være din mad.

– Alma Nissen

Der er en sammenhæng mellem urinsur gigt og vores mad

Alma Nissen tror ikke at urinsur gigt skulle være mere arveligt betinget, end at vi spiser forkert. De spisevaner vi har arvet eller dem som er gængse, de har en direkte indflydelse på vores liv og helbred. Alma Nissen har tydeligt bevist gang på gang, at urinsur gigt hænger sammen med den mad vi spiser og drikker. Hvis vi får mere syreholdig mad og drikke end baseholdigt, ja så har vi problemet. Så er der ikke længere balance i vores syre base ligevægt. Lægger vi vores kost om til en basisk livsstil med syreneutraliserende mad, så ændres vores helbred og sundhed lige så stille til det bedre.

Ved at fjerne den almindelige kost fra patienterne med forskellige gigtsymptomer har Alma Nissen i en meget stor procentdel af tilfældene kunnet få symptomerne til at forsvinde. Men det har man overhovedet ikke ville høre tale om i den etablerede medicin.

At man i løbet af 3 uger kan gøre gigtplagede mennesker symptomfri er afgørende for mig.

– Læge Nils Axel Løvgreen, medstifter af Selskabet for integreret medicin.

Læs også: Hydrogen-rigt vand fra en ioniseringsmaskine

Læs også: Syre og base i kroppen 

Læs også: Antioxidanter og de frie radikaler 

Kilde: Interview med professor Olav Lindahl i Bio-information nr. 5-6, 1979 fra helsenyt.com

Alma Nissen: Gigtens gåde er løst af Peter Laursen

Skriv en kommentar