Hvad sker der i et elektrolysekammer?

elektrolysekammer, sundt vand
Copyright Baeck GmbH & Co. KG, 2016. Tegningen ejes af Tyent Europe

Hvad sker der i et elektrolysekammer?

Når postevand løber igennem et elektrolysekammer, så får man ioniseret vand.  Selvom der kommer det reneste og pureste vand ud af din vandhane, så er det kun muligt at få vand der gavner din sundhed ved hjælp af elektrolyse. Ved denne særlige process får det ioniserede vand nemlig tilført en negativ ladet spænding. Det er fordi vandet er fyldt med massive mængder af antioxidanter.

Elektrolysekammer – ioniseringsmaskinens motor

Elektrolyse er en speciel elektrokemisk process der foregår i en ioniseringsmaskine. Det sker ved, at der ledes strøm igennem vandet via elektroder. Et elektrolysekammer består af et antal elektrolyseplader. De er lavet af titanium og for Tyents vedkommende er de dyppet adskillige gange i platinium. Derefter er de blevet bagt i en ovn, så de opnår stor holdbarhed. Hver elektrolyseplade har en positiv og negativ side, som er elektroder der betegnes som anode og katode. Den milde elektriske spænding, som der laves i et elektrolysekammer medfører en ionisering af vandmolekylerne til brint ioner (H+) og ilt ioner (O2)-.

Katode, den negativt ladede elektrode tiltrækker positiv ladede mineraler som calcium, magnesium, mangan og kalium, som er basiske mineraler. Anode, som er den positiv ladede elektrode tiltrækker de negativt ladede grundstoffer, som klor, svovl, fluor, sulfat, nitrat og phosfat mm. Disse uønskede stoffer bliver filtreret fra drikkevandet. I et elektrolysekammer er der membraner, hvor der sker en ion-ombytning, derved bliver det ioniserede vand delt op i to vandstrømme – en basisk og en syrlig.

70% basisk vand og 30% syrligt vand

Det basiske vand er det vi drikker, og det udgør omkring 70%. Den syrlige vandstrøm, som udgør omkring 30% må ikke drikkes. Den kan anvendes til hudpleje, desinficering og rengøring mm. Når man fjerner de dårlige ting i vandet som fx svovl, så kan man gøre vandet meget basisk. Faktisk helt op til over pH 11, men pH 9,5 er den højeste pH der anbefales til at drikke. Det er også derfor vandet er fremragende til at nedbryde syre i kroppen som sætter sig i kroppens væv. Derved reduceres smerter væsentligt og det er fremragende til at bekæmpe urinsur gigt.

Ioniseret vand er elektrisk ladet med negativ spænding

Når vandet løber henover elektrolysepladerne, og passerer de negativ og positiv ladede elektroder, så splittes nogle af molekylerne. De bliver til positiv ladet hydrogen, og negativ ladet hydroxyl ioner (H+) og (OH)-. Det er to af de vigtigste bestanddele i vandet, da de er antioxidanter. Almindelig postevand er positiv ladet og har en positiv ORP (Oxidations Respons Potientiale). Det ioniseret vand har en negativ ORP, som viser at vandet er blevet tilført antioxidanter og er fyldt med energi i form af negativt ladede elektroner. Vi består alle af energibaner i vores krop bedre kendt som meridiansystemet. Noget mange melder tilbage om er, at de får langt mere energi, når de begynder at drikke det negativ ladede elektrolyse vand.

Læs også: Dødt eller levende vand – hvad drikker du? 

Læs også: Ioniseret vand med terapeutisk effekt 

Skriv en kommentar