Hvad siger videnskaben om basisk ioniseret vand?

Del med en ven

Videnskaben bekræfter at basisk ioniseret vand virker

ioniseringsmaskine, basisk ioniseret vand virker

Den vigtigste grund til at drikke ioniseret vand hver dag!

 

NEDSÆTTER RISIKOEN FOR BLODPROPPER!!!

Basisk ioniseret vand virker helt klart. Som videoen klart viser, så klumper de røde blodceller sig sammen, når de ikke er i stand til at holde en naturlig afstand fra hinanden og flyde naturligt. Det er fordi der er for meget syre (oxidering) i blodet. Syren som oxiderer (modsat anti-oxidanter) ødelægger nemlig den elektriske spænding, der er i den yderste ring af de røde blodlegemer.

Det er denne elektriske spænding, der sørger for at blodet ikke klumper sammen og flyder naturligt. Blodet har heller ikke nok ilt og næring, som det kan transportere rundt til cellerne. Og det er heller ikke i stand til fjerne affaldsstoffer, nær så effektivt som ellers.

Drik dig til enorme mængder af elektroner – dem der også er i antioxidanter

Ioniseret vand indeholder massive mængder af elektroner. De har en negativ eller minus ORP-værdi. Både flaskevand og postevand er ikke i stand til, at sørge for en naturlig uhindret blodgennemstrømning, som er så vigtig for vores sundhed. Det er fordi både flaskevand og postevand ikke indeholder nogen antioxidanter – altså INGEN negativ ladet spænding (ORP-værdi).

Flaskevand og postevand består af et massivt overskud af protoner en positiv ORP-værdi (positiv ladede partikler), som har en oxiderende effekt på kroppen.

Det er kun ioniseret vand som indeholder et meget højt Oxidations Reduktions potientiale eller en negativ ORP-værdi. ORP-værdien, som viser at der er elektroner i vandet. Og det er dem som sørger for de sundhedsmæssige fordele sammen med H2 molekylært hydrogen. 

Disse unikke antioxidanter som kun findes i ioniseret vand er i stand til at reducere de frie radikaler. Og i særliggrad gælder dette molekylært hydrogen (H2). Det er kun basisk ioniseret vand, som er i stand til at agerer som antioxidanter i kroppen fordi de bliver produceret ved hjælp af elektrolyse i en ioniseringsmaskine.

Denne negativ ladede ORP-værdi er samtidig meget følsom, og forsvinder ud gennem selv tætsluttende glasflasker, og er forsvundet i løbet af 24 timer. Indenfor et døgn forsvinder alle antioxidanterne (-ORP-værdien) og til sidst er der kun protoner tilbage i vandet (+ORP-værdien) altså ganske almindelig postevand uden nogen gavnlig effekt fra antioxidanter

BASISK IONISERET VAND VIRKER – DET HAR EKSTRAORDINÆRE EGENSKABER!

 

Der er tre nøgleområder hvor det basiske vand har indflydelse på et overordnet sundt helbred:

Dehydrering
Oversyringstilstande
Oxidering af cellerne (skader forårsaget af de frie radikaler)

 

Dehydrering – mikroklynge vand:

Under elektrolyseprocessen i ioniseringsmaskinen, så bliver vandmolekylerne omstruktureret. I stedet for 14 til 16 vandmolekyler bliver de halveres de i størrelse til omkring 5 til 8 molekyler i hver klynge. Jo, mindre størrelse på klyngerne, jo lettere har kroppen ved at absorbere vandet. Så det kan komme ud til alle celler og organer i hele kroppen.

Oversyringstilstande:

Ved dagligt at drikke ioniseret vand med basisk pH 9,5, så vil du give kroppens syre base balance en hjælpende hånd til at komme i ligevægt mellem syre base forholdet. Et basisk indre miljø vil modvirke over 80 livsstilsygdomme, som er direkte forbundet med for meget syre i kroppen.

Oxidering:

Ioniseret vand indeholder masser af antioxidanter. En Tyent ioniseringsmaskine producerer massive mængder af antioxidanter, som bruges i kampen imod de mest celle ødelæggende skadelige frie radikaler. De skader blandt andet vores DNA, og står i direkte link til sygdomme viser adskillige forskningsresultater.

Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis man skal have et sundt og vitalt helbred, så er man nødt til at tage tage disse tre vigtige elementer i betragtning – men de skal kombineres med basisk mad, sund motion og en positiv tankegang. Men der er INGEN TVIVL om at en Tyent ioniseringsmaskine vil føre dig i den HELT RIGTIGE RETNING – basisk ioniseret vand virker. Og det vil gøre dig basisk så du kan forblive vital.

Læs også: Hydrogen-rigt vand fra en ioniseringsmaskine

Internationale forskere er enige om at basisk ioniseret vand virker

Der er massive mængder af beviser for at basisk ioniseret vand virker på enormt mange helbredstilstande.

Folk spørger ofte om det kan bevises at vandet hjælper. Jeg har personligt målt det basisk ioniseret vand som kommer ud af Tyents ioniseringsmaskiner. Og det laver perfekt pH 9,5 basisk vand. Jeg kan bevise at det laver et højt indhold af antioxidanter og ikke mindst den mest powerfulde antioxidant der findes – Molekylær hydrogen. Der er flere antioxidanter i et glas Tyent vand end hvad du kan spise i løbet af en hel dag.

Lad mig spørge dig: tror du at ved at drikke vand med masser af antioxidanter og en enorm basisk pH-værdi på 9,5 – vil det ikke alt sammen have stor indflydelse på din sundhed og vitalitet?

Jo, selvfølgelig!

Der er INGEN tvivl – basisk ioniseret vand virker – Her er de videnskabelige beviser!

Noget af det jeg nyder når jeg skriver artikler (som kan findes under menupunktet på forsiden: Hvad er basisk ioniseret vand) er, at dykke ned i den videnskabelige litteratur og skrive artikler der viser hvor fantastisk vandet er. Det beviser med alt tydelighed, at videnskaben støtter dette fantastiske energifyldte vand – og de har for længst slået fast at basisk ioniseret vand virker.

“Nordenau-fænomenet”- 411 diabetes patienter

“Nordenau-fænomenet”. 411 diabetes patienter som drak naturligt reduceret vand fra en skiffermine. Vandet var på naturlig måde blevet ioniseret. Rapporten viste at 45% af de 411 type 2 diabetes patieneter (gennemsnitlig 71,5 år) som drak 2 liter Nordenau vand pr dag opnåede signifikant nedgang i deres blodsukker og HbA1c i løbet af blot 6 dage.

Disse niveauer gik yderligere ned efter de drak vandet over en længere periode. Deres blodkolesterol (LDL) og kreatin niveauer fald signifikant. Ved at drikke dette vand over en længere periode opnåede en endnu større procentdel af de deltagende diabetes type 2 patienterne store forbedringer. “Nordenau phenomenon” 

Bevist at det undtrykker oxidativ stress

Ioniseret vand kaldes mange ting. Ofte bliver ordet elektrisk reduceret vand (ERW) brugt eller hydrogenrigt vand (HRW). I denne undersøgelse fandt forskerne ud af at vandet har enorme helbredsmæssige fordele. Rapporten siger følgende:

”Akkumulerende beviser har tydeligt vist at reduceret vand har helbredsmæssige fordele og det undertrykker oxidativ stress-relaterede sygdomme som diabetes, kræft, arterisklerose, neurodegenerative sygdomme, og sideeffekterne ved hemodialyse.” Advanced research on the health benefit of reduced water:

Basisk ioniseret vand virker: dræber leukemi kræftceller

Når vandet bliver indtaget sammen med super vitaminet gluthahione (som findes i avaocadoer), så var det meget effektiv til at forårsage celledød omkring HL-60 leukemi celler. Så hvis man drikker ioniseret vand og får gluthahione – altså masser af antioxidanter både fra Tyent ioniseringsmaskine og antioxidanter fra naturens side, så hjælper det med dræbe kræftceller. Enhanhanced Induction of Mitochondrial and Apotosis in Human Leukemia HL-60 Cells Due to Electrolyzed-Reduced Water and Glutathione:

Ioniseret vand på pH 8,8 neutraliserer halsbrand (pepsin)

Videnskabsmændende konkluderede at ”imodsætning til almindeligt drikkevand, så var det alkaliske vand på pH 8,8 i stand til at neutralisere pepsin, og gøre det permanent inaktivt. Derfor har det en fantastisk syre-buffer kapasitet. Ved at indtage alkalisk vand, så har det terapeutiske fordele for patienter med reflux sygdom (halsbrand).” Potential Benefits of pH 8,8 Alkaline Drinking Water as an Adjunct in the Treatment of Reflux Disease

Modvirker oxidativ stress ved diabetes

Oxidativ stress er skyld i mange sygdomme, men en af de største trusler er diabetes som bliver påvirket af reaktive iltarter (ROS).

I dette studie fastslog forskerne: ”Vi har demonstreret at elektro-reduceret vand (ERW) bekæmper ROS og beskytter DNA fra oxidativ ødelæggelse”. Dette er fantastisk ikke blot for diabetes patienter, men også fordi for tidlig ældning skyldes celledød på grund af oxidation. Og det kan man modvirke ved at drikke alkaline vand. Electrolyzed and Natural Water Exhibit Insulin-Like Activity on Glucose Uptake into Muscle Cells and Adipocytes:

Beskytter mod hjernesygdomme

Dette forskningsresultat viste igen at ioniseret vand forebygger oxidativ stress. De konkluderede i studiet, at ”disse resultater viser effektiviteten af ERW til beskyttelse af forskellige hjernesygdomme, som skyldes oxidativ stress”. Supression of Oxidative Stress-Induced Apoptosis of Neuronal Cells by Electrolyzed-Reduced Water

Disse ganske få videnskabelige forskningsresulterer taler deres eget tydelige sprog – basisk ioniseret vand virker. Det er blot en håndfuld af hvad der ligger af videnskabelig litteratur. Mere end 1600 videnskabsfolk forsker i molekylær hydrogen. Der forelægger allerede over 1000 dokumenterede undersøgelser.

Læs også: Ioniseret vand med terapeutisk effekt

Videnskaben viser klart at basisk ioniseret vand virker

Basisk ioniseret vand virker selvom nogle stadig tror at vand bare er vand. Den biologiske effekt ved at drikke basisk ioniseret vand har været til megen diskussion. Hvorfor skulle ioniseret vand være bedre end almindeligt postevand? Men der forelægger rigtig meget forskning på området fra USA, Japan og Korea, som du kan se af forskningsresultaterne ovenfor. Dette store videnskablige studie er det første af sin slags i europa.

Basisk ioniserede vand resulterer i en højere levealder

Nu forelægger der et gennemgribende 3-årigt kontrolleret videnskabeligt studie, som omfatter 150 forsøgs mus, som blev delt op i tre kontrolgrupper. Den første kontrolgruppe fik almindeligt postevand, den anden gruppe fik basisk vand og den tredje gruppe fik basisk ioniseret vand. Dataerne blev analyseret i forskellige modeller, som tog hensyn til udsving. Forskerne kom frem til at det basisk ioniserede vand resulterer i en højere levealder.

Basisk ioniseret vand er mere end bare vand

Nylige undersøgelser foretaget med basisk ioniseret vand eller elektrolyse vand, som er produceret med en vandioniserer, er karakteriseret ved ekstreme mængder af molekylært hydrogen (H2), høj pH og et negativ redox potientiale. Det er dokumenteret, at det har en stor terapeutisk effekt ifb. med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (4). Det har en positiv indvirkning på de frie radikaler i levende organismer, og er derved meget vigtig ved sygdomsforebyggelse (5).

Forskellige biologiske effekter er også påvist ved tidligere forsøg, som giver lovende resultater ved diabetes og antioxidantisk effekt (4), og det basisk ioniserede vand har en DNA beskyttende effekt (6) samt en vækst stimulerende effekt (2). Dyreforsøg med ioniseret vand forøgede tumor respons ifb. med metronomisk kemoterapi, og ligeledes havde det stor effekt på livskvaliteten hos kæledyr med avanceret cancer (7).

Konklusion: basisk ioniseret vand virker!

Studiet kom frem til den konklusion, at der er en betydelig evidens ved at drikke basisk ioniseret vand. De påviste at forsøgsmusene havde en væsentlig længere levetid i forhold til, at nedsætte ældnings faktorene. Desuden foretog de undersøgelser af de indre organer som nyrer, tarm, hjerte, lever og hjerne for at sikre sig imod risikoen for en sygdom relateret sammenhængen med at drikke ioniseret vand. Det er der ikke.

Tværtimod blev det modsatte med alt tydelighed konstateret. Organerne fra de mus, som havde drukket basisk ioniseret vand var i en overlegen tilstand i forhold til den kontrolgruppe af mus, som havde drukket almindeligt postevand (filtreret for giftstoffer og andre patogener, der kunne have haft en negativ indflydelse).

Evidens: nedsættelse af ældnings faktorerne

”Vi kan fastslå at der er mere end rigelig eksperimental evidens til, at konkludere at behandlingen havde en signifikant effekt på musenes levetid; specielt giver det basisk ioniserede vand en fordel ved længere levetid på grund af ’nedsættelse af ældnings faktorerne’, da det nedsætter risiko funktionerne, når man sammenligner med kontrolgruppen der fik almindelig postevand”.

Tallene i paranteser henviser til kilder i undersøgelsen.

Selve studiet i sin fulde længde:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4906185/pdf/ECAM2016-3084126.pdf

Skriv en kommentar